Contract

Voordat je via Basic Interim aan het werk gaat maken we een afspraak bij ons op kantoor om alle benodigde contracten en aanverwante documenten in orde te maken. De volgende zaken zullen we met je doornemen:

  • De uitzendbevestiging;
  • Het uitzendcontract;
  • De loonbelastingverklaring;
  • De arbochecklist en/of huisreglement van de opdrachtgever.

Aanleveren van de gewerkte uren

Aangezien er wekelijks wordt verloond, dienen de uren per week door jou of je opdrachtgever te worden aangeleverd. De meeste opdrachtgevers maken gebruik van een kloksysteem en sturen iedere week een uitdraai van de door jou geklokte uren door naar ons. Er zijn ook opdrachtgevers die gebruik maken van aanlevering via ons urendeclaratieformulier. Deze kun je hier downloaden.

Op het urendeclaratieformulier vul je de gewerkte uren per dag in, de ploegentoeslag en het totaal aantal uren. Deze wordt zowel door jou én de opdrachtgever ondertekend. Jij of de opdrachtgever mailt vervolgens het formulier naar Basic Interim. Na ontvangst en controle verwerken wij deze uren in ons systeem. Zorg ervoor dat je de urendeclaratie uiterlijk iedere dinsdag voor 15:00 uur hebt aangeleverd. Zo weet je zeker dat de betreffende urendeclaratie nog in diezelfde week wordt verwerkt en je op tijd je salaris zult ontvangen.

Wekelijkse verloning

Basic Interim verloont wekelijks. Dit betekent dat per week je salaris naar het door jou doorgegeven IBAN wordt overgemaakt. Het salaris wordt iedere donderdag van onze rekening afgeschreven.

Je ontvangt van ons een salarisstrook per e-mail op het adres dat je bij ons hebt doorgegeven.

Op deze salarisstrook staan een aantal gegevens zoals het aantal gewerkte uren, onregelmatigheidstoeslagen, reiskostenvergoeding, het brutoloon en nettoloon. Aan de onderkant van je salarisstrook tref je alle opgebouwde reserveringen aan zoals vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim/bijzonder verlof.

Ziekmelding

Ziek zijn is vervelend, maar het kan helaas gebeuren.

Laat allereerst het bedrijf waar je werkt zo snel mogelijk weten dat je niet kan komen werken vanwege ziekte, zij rekenen namelijk op jouw inzet. Bij het tekenen van het contract ontvang je van ons het telefoonnummer van de contactpersoon van de desbetreffende afdeling waar je gaat werken.

Neem voor 09:30 uur contact op met Basic Interim op 043-3655060. We zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur bereikbaar. Wij nemen de ziekmelding met je door en melden je ziek in ons systeem. Ziekmeldingen via whatsapp, e-mail of social media nemen wij niet in behandeling.

Houd ons én de opdrachtgever op de hoogte van je ziekteverloop zodat we weten wanneer je de werkzaamheden weer kunt hervatten en wij je weer beter kunnen melden.

Vakantiedagen

Als flexkracht reserveer je per gewerkt uur naar rato een bedrag voor je vakantiedagen. De hoogte van het opgebouwde bedrag kun je terugvinden in de onderste kolom op de salarisstrook. Als je vakantiedagen wilt opnemen, laat dit ons per e-mail weten zodat wij kunnen zorgen voor een correcte verwerking en uitbetaling. Je dient het vastleggen van de vakantiedagen uiteraard af te stemmen met je leidinggevende bij het bedrijf waar je werkt. Basic Interim draagt slechts zorg voor de uitbetaling van de vakantiedagen.