De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Basic Interim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruikĀ of raadplegen van deze website.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basic Interim.