Aantrekkelijke omrekenfactoren, goede service

Een veel voorkomende opvatting is dat lage omrekenfactoren niet mogelijk kunnen zijn zonder dat dit ten koste gaat van de service of kwaliteit. Niets is echter minder waar. Als lid van de ABU voldoet Basic Interim aan de strenge eisen die worden gesteld. Dat we toch goedkoper kunnen opereren heeft te maken met de keuzes die we maken. Wij accepteren niet iedere opdracht maar focussen ons op hetgeen waar wij goed in zijn. We gaan met onze tijd mee en door verregaande digitalisering van ons werkproces kunnen we een hoge mate van efficiƫntie bereiken.

We blijven graag met beide benen op de grond en besteden geen geld en aandacht aan kostenverhogende randzaken. Indien u een uitzendonderneming zoekt waarmee u wekelijks uitgebreid kunt borrelen of een balletje slaan dan zijn wij niet de juiste partner. Wij komen graag met u in contact doch vinden het belangrijker dat u zaken met ons doet op basis van onze prestatie, prijs en service. In onze optiek is dat hetgeen waar het uiteindelijk bij ieder zichzelf respecterende organisatie om draait.

Inlenersbeloning

Sinds 30 maart 2015 is elke uitzendonderneming verplicht om de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van een uitzendkracht toe te passen. Het is daarom van belang dat u als opdrachtgever ons goed en volledig informeert over uw beloningsbeleid. U dient te allen tijde wijzigingen ten aanzien van de beloningen direct aan ons door te geven. Mocht achteraf blijken dat u in gebreke bent gebleven dan zal dit met terugwerkende kracht moeten worden gecorrigeerd en alsnog bij u in rekening worden gebracht. Alle extra ontstane kosten als gevolg hiervan zullen wij eveneens in rekening brengen.

Informatie arbeidsomstandigheden

Wij vinden het belangrijk dat onze flexkrachten bij u veilig hun werk kunnen doen. Alvorens de eerste flexkracht van ons bij u aan het werk gaat dient u ons op schrift te informeren over de arbeidsomstandigheden op de betreffende werkplek en binnen uw onderneming. Basic Interim hanteert hiervoor een checklist aangevuld met uw huis- en/of veiligheidsregels. Deze zullen voordat de flexkracht gaat beginnen samen met hem/haar worden doorgenomen. Als opdrachtgever dient u de betreffende flexkracht ook bij aanvang van de werkzaamheden nogmaals duidelijk te instrueren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient u toe te zien op naleving van de veiligheidsregels.

Antidiscriminatie

De bedrijfsvoering van Basic Interim is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, ras, burgerlijke staat, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, handicap, etnische afkomst, nationaliteit of iedere niet relevante grond dan ook. Basic Interim gaat niet in op verzoeken van opdrachtgevers die onderscheid maken tussen personen op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de functie invulling. Basic Interim tolereert geen discriminatie van haar eigen medewerkers of haar flexkrachten. Voor vragen, opmerkingen of meldingen inzake discriminatie kunt u mailen naar info@basicinterim.nl

Werkkleding en PBM’s

Indien een flexkracht over specifieke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen dient te beschikken dan dient u als opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Basic Interim kan op verzoek hier desgewenst in voorzien echter zullen de kosten hiervoor worden meegenomen in de uurtarieven.

Bereikbaarheid

Basic Interim is altijd telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur van maandag t/m vrijdag op 043-3655060.