Lage omrekenfactoren, goede service

Een veel voorkomende opvatting is dat lage omrekenfactoren niet mogelijk kunnen zijn zonder dat dit ten koste gaat van de service of kwaliteit. Niets is echter minder waar. Als lid van de ABU voldoet Basic Interim aan de strenge eisen die worden gesteld. Dat we toch goedkoper kunnen opereren heeft te maken met de keuzes die we maken. Wij accepteren niet iedere opdracht maar focussen ons op hetgeen waar wij goed in zijn. We gaan met onze tijd mee en door verregaande digitalisering van ons werkproces kunnen we een hoge mate van efficiƫntie bereiken.

We blijven graag met beide benen op de grond en besteden geen geld en aandacht aan kostenverhogende randzaken. Indien u een uitzendonderneming zoekt waarmee u wekelijks uitgebreid kunt borrelen of een balletje slaan dan zijn wij niet de juiste partner. Wij komen graag met u in contact doch vinden het belangrijker dat u zaken met ons doet op basis van onze prestatie, prijs en service. In onze optiek is dat hetgeen waar het uiteindelijk bij ieder zichzelf respecterende organisatie om draait.

Volumevoordeel

Ondanks dat onze reguliere omrekenfactoren al tot de verbeelding spreken bieden wij opdrachtgevers op basis van een bepaald aantal uitzenduren aanzienlijke kortingen. Met name bij grote volumes bespaart u bij Basic Interim aanzienlijk ten opzichte van onze concurrenten. Indien u hier meer over wilt weten neem dan contact met ons op.

Betalingstermijn

Om de tarieven laag te kunnen houden hanteert Basic Interim een strikt beleid ten aanzien van de overeengekomen betalingstermijn. Indien een opdrachtgever blijk geeft van een slechte betalingsmoraal zullen wij direct onze juridische partner inschakelen en de samenwerking stopzetten. Alle bijkomende kosten zullen wij bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wij zijn van mening dat onze tarieven een dermate grote besparing opleveren dat naleving van de afspraken inzake de betalingstermijn nooit een probleem hoeft te zijn.

Inlenersbeloning

Sinds 30 maart 2015 is elke uitzendonderneming verplicht om de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van een uitzendkracht toe te passen. Het is daarom van belang dat u als opdrachtgever ons goed en volledig informeert over uw beloningsbeleid. U dient te allen tijde wijzigingen ten aanzien van de beloningen direct aan ons door te geven. Mocht achteraf blijken dat u in gebreke bent gebleven dan zal dit met terugwerkende kracht moeten worden gecorrigeerd en alsnog bij u in rekening worden gebracht. Alle extra ontstane kosten als gevolg hiervan zullen wij eveneens in rekening brengen.

Informatie arbeidsomstandigheden

Wij vinden het belangrijk dat onze flexkrachten bij u veilig hun werk kunnen doen. Alvorens de eerste flexkracht van ons bij u aan het werk gaat dient u ons op schrift te informeren over de arbeidsomstandigheden op de betreffende werkplek en binnen uw onderneming. Basic Interim hanteert hiervoor een checklist aangevuld met uw huis- en/of veiligheidsregels. Deze zullen voordat de flexkracht gaat beginnen samen met hem/haar worden doorgenomen. Als opdrachtgever dient u de betreffende flexkracht ook bij aanvang van de werkzaamheden nogmaals duidelijk te instrueren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient u toe te zien op naleving van de veiligheidsregels.

Werkkleding en PBM’s

Indien een flexkracht over specifieke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen dient te beschikken dan dient u als opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Basic Interim kan op verzoek hier desgewenst in voorzien echter zullen de kosten hiervoor worden meegenomen in de uurtarieven.

Bereikbaarheid

Basic Interim is altijd telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur van maandag t/m vrijdag op 043-3655060.