Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat u als flexkracht kunt vertrouwen op het feit dat wij onze zaken netjes op orde hebben. Alvorens u begint wordt u uitgebreid geïnformeerd en worden alle noodzakelijke documenten met u doorgenomen en afgehandeld. We verwachten echter ook dat u als flexkracht uw afspraken nakomt tijdens de periode dat u voor ons aan het werk bent. Zo dient u ervoor te zorgen dat u belangrijke wijzigingen aan ons doorgeeft en dat uw urendeclaraties iedere week op tijd en correct worden aangeleverd.

U heeft een belangrijke rol in de veilige uitvoering van uw werkzaamheden. U dient te allen tijde de veiligheidsregels in acht te nemen en te respecteren. Indien u onveilige situaties aantreft maak dit dan bespreekbaar bij uw direct leidinggevende en neem ook contact op met Basic Interim.

Communicatie en bereikbaarheid

Ondanks de vele mogelijkheden tot communicatie, prefereren wij het persoonlijk contact. Dit geldt zeker bij een ziekmelding waarbij wij voor het doen van een melding extra informatie van u nodig hebben. U ziek melden via sms, mail, whatsapp of social media is dus niet voldoende en wordt niet door ons geaccepteerd. Daarnaast is het van belang dat u tijdens uw ziekteperiode bereikbaar blijft voor Basic Interim en de controlerende en/of uitkerende instantie.

Basic Interim is altijd telefonisch bereikbaar op 043-3655060 tussen 09:00 en 16:30 uur van maandag t/m vrijdag. Indien hierin een wijziging is geven wij dit altijd aan op onze website bij de nieuwsitems.

Indien u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft dan kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen. We zullen u altijd zo snel en goed mogelijk van antwoord proberen te voorzien.

Normen en waarden

Normen en waarden staan bij Basic Interim hoog in het vaandel. U mag van ons verwachten dat wij de gemaakte afspraken nakomen en onze rol als goed werkgever uiterst serieus nemen. Indien u tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden te maken krijgt met zaken als discriminatie, onveilig of ongepast gedrag door collega’s of leidinggevenden dan verzoeken wij u hiervan altijd bij Basic Interim melding te maken.

Loonbeslagen

Indien wij een verzoek tot beslaglegging ontvangen zullen wij u uiteraard hiervan op de hoogte brengen. Op basis van de geldende wetgeving zijn wij gehouden gehoor te geven aan een verzoek tot loonbeslag en de betreffende bedragen dus op uw loon in te houden. Indien u hier vragen over heeft zult u hiervoor dus altijd met de beslaglegger contact moeten opnemen.