Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat je als flexkracht kunt vertrouwen op het feit dat wij onze zaken netjes op orde hebben. Alvorens je begint wordt je uitgebreid geïnformeerd en worden alle noodzakelijke documenten met je doorgenomen en afgehandeld. We verwachten echter ook dat je als flexkracht jouw afspraken nakomt tijdens de periode dat je voor ons aan het werk bent. Zo dien je ervoor te zorgen dat je belangrijke wijzigingen aan ons doorgeeft en dat jouw urendeclaraties iedere week op tijd en correct worden aangeleverd.

Je hebt een belangrijke rol in de veilige uitvoering van je werkzaamheden. Je dient te allen tijde de veiligheidsregels in acht te nemen en te respecteren. Indien je onveilige situaties aantreft maak dit dan bespreekbaar bij je direct leidinggevende en neem ook contact op met Basic Interim.

Communicatie en bereikbaarheid

Ondanks de vele mogelijkheden tot communicatie, prefereren wij het persoonlijk contact. Dit geldt zeker bij een ziekmelding waarbij wij voor het doen van een melding extra informatie van je nodig hebben. Je ziek melden via sms, email, whatsapp of social media is dus niet voldoende en wordt niet door ons geaccepteerd. Daarnaast is het van belang dat je tijdens jouw ziekteperiode bereikbaar blijft voor Basic Interim en de controlerende en/of uitkerende instantie.

Basic Interim is altijd telefonisch bereikbaar op 043-3655060 tussen 09:00 en 16:30 uur van maandag t/m vrijdag. Indien hierin een wijziging is geven wij dit altijd aan op onze website bij de nieuwsitems.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt dan kun je ons uiteraard altijd bellen of mailen. We zullen je altijd zo snel en goed mogelijk van antwoord proberen te voorzien.

Normen en waarden

Normen en waarden staan bij Basic Interim hoog in het vaandel. Je mag van ons verwachten dat wij de gemaakte afspraken nakomen en onze rol als goed werkgever uiterst serieus nemen. Indien je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden te maken krijgt met zaken als discriminatie, onveilig of ongepast gedrag door collega’s of leidinggevenden, dan verzoeken wij je hiervan altijd bij Basic Interim melding te maken.

Loonbeslagen

Indien wij een verzoek tot beslaglegging ontvangen zullen wij je uiteraard hiervan op de hoogte brengen. Op basis van de geldende wetgeving zijn wij gehouden gehoor te geven aan een verzoek tot loonbeslag en de betreffende bedragen dus op je loon in te houden. Indien je hier vragen over hebt zul je hiervoor dus altijd met de beslaglegger contact moeten opnemen.